Over ons

Wat doen wij?

We bieden een unieke methode voor mentale ontwikkeling van kinderen, waarbij verschillende trainingssystemen worden gecombineerd uit Japan. Elke systeem heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, en hun doeltreffendheid is historisch bewezen.

In Japan is hoofdrekenen een verplicht vak op een lagere school en wordt beschouwd als de beste optie voor het voorschools onderwijs.
Onze specialisten verbeteren de methodiek voortdurend en maken klassen voor kinderen spannender, interessanter en creatiever.

Het programma van S.E.O.S. bied u cursussen hoofdrekenen  met behulp van het telraam. Tot op heden is ons programma een van de meest effectieve, omdat het zorgt voor de harmonische ontwikkeling van beide hersenhelften.

Onze missie :

We bereiden kinderen voor op deelname aan de maatschappij.
We zijn een educatief centrum waarin ‘uniek zijn’ betekent dat iedereen ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen, waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt door samen te reflecteren.
Onze samenleving wordt steeds complexer en de maatschappelijke problemen laten een enorme diversiteit zien. Stichting Soroban zet zich in om de jongeren beter voor te bereiden op een kansrijke toekomst met als doel hen succesvol te laten participeren in onze maatschappij.
We hebben een proactieve houding. Dit betekent dat zelfstandig denken een actieve rol heeft evenals verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en de ander.

Onze visie:

Onze visie als Stichting Educatief Ontwikkelingscentrum Soroban (S.E.O.S):

Zorgen dat ieder kind een kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen met behulp van ons onderwijssysteem.
Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren .
Doordat de problemen in onze complexe maatschappij zeer divers zijn geworden, willen we kinderen voorbereiden op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is.
Dit vraagt naast kennis en wijsheid ook creativiteit en flexibiliteit.
Open communicatie, betrokkenheid en samenwerking staan centraal.
Wij hebben ons zelf verantwoordelijk gesteld dat elk kind  voldoende zelfvertrouwen krijgt.

We willen hier samen aan werken met onze Stichting Educatief Ontwikkelingscentrum Soroban.

Uitgangspunten :

 1. Iedereen is welkom
  Bij Stichting Soroban is iedereen welkom ongeacht zijn/haar etniciteit en levensbeschouwelijke overtuiging.
 2. Persoonlijke ontplooiing
  Stichting Soroban bereidt de kinderen, naast het educatieve, ook voor op maatschappelijke participatie.
 3. Identiteitsontwikkeling
  Kinderen leren bij Stichting Soroban als individu zelf actief te participeren aan de samenleving. Het leerproces is gericht op de ontwikkeling van het kind.
 4. Begeleiding op maat
  Ieder kind is uniek. Kinderen krijgen daarom bij Stichting Soroban persoonlijke begeleiding op maat.
 5. Integraal aanpak
  Brede algemene ontwikkeling van een kind vindt plaats in een nauwe interactie tussen, aan de ene kant kind afhankelijke factoren (lichamelijk, genetische eigenschappen, cognitieve mogelijkheden) en aan de andere kant omgevingsfactoren (opvoeding, sociaal economische factoren, gezinssamenstelling, vrienden, verwachtingspatroon, etc.).

Speerpunten

 • Talenontwikkeling
 • Voorkomen schoolachterstand
 • Voorkomen schooluitval
 • Ontwikkeling van een kind
 • Zelfbewust