Vaardigheden

Vaardigheden

Kennisoverdracht is een belangrijke taak van het onderwijs centrum. Naast basisvaardigheden als taal en rekenen, gaat het om het overdragen van (nieuwe) kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de wereld om je heen te begrijpen en om verder te kunnen leren. Welke kennis en vaardigheden zijn van belang in een samenleving waarin informatie altijd en overal beschikbaar is?

Goed met elkaar samenwerken en met elkaar praten zijn belangrijke vaardigheden. Vaardigheden leer je niet door een artikel te lezen en vervolgens over te gaan tot de orde van de(drukke) dag. Je zult het moeten oefenen, en expliciet aandacht moeten schenken aan persoonlijke begeleiding op maat.

In het huidige onderwijs ligt de nadruk op vakinhoudelijke prestaties, zoals taal en rekenen en is deze vakinhoud ingebed in het curriculum. Minder aandacht is er in verhouding vaak voor het schoolklimaat, zelfkennis, doorzettingsvermogen van leerlingen, etc. Wanneer bepaalde thema’s spelen wordt er soms pas aandacht besteed aan deze vaardigheden. Terwijl, wanneer je sociaal-emotionele vaardigheden ook inbed in het curriculum en preventief in plaats van ad hoc aanleert, dit positieve effecten heeft op schoolsucces, werk en leven. Eigenlijk gaat het hier over de leerling in zijn geheel onderwijzen: dus niet alleen zijn cognitieve prestaties maar ook zijn sociale vaardigheden aanspreken.

Wat draagt S.E.O.S. hieraan bij?

 

Stichting Educatief Ontwikkelingscentrum Soroban heeft lesmateriaal voor vaardigheden waarin allerhande thema’s aan bod komen: groepsvorming, klassenafspraken maken, pesten, veilige school, zelfvertrouwen, vriendschap & relaties, assertiviteit, respect, samenwerken, omgaan met emoties, identiteit, geluk, interesse tonen etc. Leerlingen ontwikkelen hiermee met elkaar deze vaardigheden door een mix van opdrachten, werkvormen, filmpjes,  en -testen, stappenplannen en lesbrieven. Bovendien wordt de docent ondersteund in hoe hij/zij deze lessen kan vormgeven dankzij lesvoorbereidingen met ideeën voor werkvormen en discussievragen.