Onze Methode

Is intelligentie aangeboren of aangeleerd?

Uit tweelingenonderzoek blijkt dat intelligentie voor ongeveer 55% erfelijk is bepaald.

Deze genetische component bepaalt de bovengrens van je intelligentie, dat wil zeggen de maximale intelligentie die je kunt bereiken. De omgeving zorgt ervoor of je dit maximale niveau ook bereikt. Vergelijk intelligentie desgewenst met atletisch vermogen.

Sommige mensen zijn van nature wat sportiever dan anderen.

Omgevingsfactoren voor intelligentie ontwikkeling

Omgevingsfactoren zoals opvoedingsstijl van de ouders, de cultuur waarin je opgroeit, scholing en vriendenkring, bepalen 45% van je intelligentie. Vooral in je jeugd spelen dergelijke omgevingsfactoren een rol. Krijg je als kind slechte voeding en groei je op in een milieu waar weinig waarde wordt gehecht aan onderwijs, dan zal je minder intelligent worden dan wanneer je op zou groeien in een omgeving waar je wel genoeg te eten krijgt en waar je wordt gestimuleerd om goed te presteren op school.
We bieden een unieke methode voor mentale ontwikkeling van kinderen, waarbij trainingssysteem  uit Japan wordt gebruikt.
In Japan is mentale rekenkunde een verplicht vak op een lagere school.
In Maleisië worden mentale rekenkunde beschouwd als de beste optie voor het voorschools onderwijs.
Onze specialisten verbeteren de methodiek voortdurend en maken klassen voor kinderen spannender, interessanter en creatiever.
S.E.O.S. biedt u cursussen mentaal rekenkunde met behulp van het telraam. Tot op heden is ons programma een van de meest effectieve, omdat het zorgt voor een harmonische ontwikkeling van beide hersenhelften.
De methode van S.E.O.S. voor het ontwikkelen van intelligentie is gebaseerd op de technieken van het onderwijs in mentale rekenkunde, die worden gebruikt in Japan, China, VS en andere landen. Het unieke van de methode van S.E.O.S. is dat bij de ontwikkeling van het programma rekening is gehouden met de mentaliteit van Nederlandse kinderen.
In tegenstelling tot de oosterse scholen, waar kinderen van jongs af aan gemotiveerd worden voor serieuze training, heeft Soroban International een duidelijke, creatieve sfeer en worden de lessen in een speelse vorm gehouden met behulp van kleurrijke visuele materialen.
Het programma van het S.E.O.S. omvat training van mentale rekenkunde met behulp van een telraam en training op een speciaal door ons ontwikkeld programma. Oefeningen op het telraam ontwikkelen de fijne motoriek en stimuleren het werk van beide hersenhelften. Dankzij deze training worden neurale verbindingen tussen de hemisferen versterkt, wat betekent dat het vermogen om specifieke informatie – getallen, tekens, symbolen – in afbeeldingen te vertalen en andersom.
Aanvankelijk worden alle berekeningen gemaakt op een echt telraam, maar met de toenemende snelheid van het denken en de ontwikkeling van het visueel geheugen, verzwakt de communicatie met het telraam.
Binnen enkele weken kunnen de kinderen eenvoudig alle rekenkundige bewerkingen op mentale wijze. Zo worden de bewegingen van de kralen over het staaldraad mentaal voorgesteld.
De methode van S.E.O.S voldoet volledig aan internationale normen – het centrum is geaccrediteerd door de World Association of Schools of Mental Arithmetic (W.A.A.M.A.).

Het heeft zijn doeltreffendheid bewezen en wordt al in vijf landen gebruikt.