Taal ontwikkeling

De taalontwikkeling bestaat uit het begrijpen (passief taalgebruik) en spreken van taal (actief taalgebruik).

Specialisten op het gebied van meertaligheid schatten dat ruim de helft van de wereldbevolking meer dan één gesproken taal hanteert in de dagelijkse omgang, en dus meertalig is. In de klinische praktijk is de kans daarom groot dat ‘speech professionals’ te maken krijgen met meertaligen, en ook met meertalig opgroeiende kinderen. Die meertaligheid is een basisgegeven dat we verder niet moeten evalueren in termen van voor– of nadelen. Het is wel van belang te weten hoe een meertalige taalontwikkeling normaal gezien verloopt, en welke acties ondernomen moeten worden, als blijkt dat er sprake zou kunnen zijn van een taalleerprobleem in een meertalige situatie.

Universiteit Antwerpen en Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, Antwerpen, België

Bij S.E.O.S helpen wij niet alleen enkeltalige kinderen met taal problemen maar ook meertalige kinderen.

Door onze methodiek maken kinderen meer gebruik van hun capaciteiten. Het brein van kinderen wordt zo gestimuleerd dat ze beide hersenhelften gebruiken.

Een kind dat getraind is met ons programma zal beide hersenhelften gelijktijdig activeren.

Daarmee kunnen ze ook makkelijk taal ontwikkelen.