Ons onderwijs centrum Soroban leert kinderen niet alleen logisch en creatief maar ook rationeel denken.

Rationeel komt vanuit de ‘ratio’ het verstand. Indien je rationeel denkt, denk je met jouw verstand, redelijk en vaak wetenschappelijk onderlegd.
Berustend op wetenschappelijke gronden of feiten, weloverwogen.
Rationeel is een manier van denken waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met logische principes, inhoud en uitgangspunten, maar ook met het effect van het denkproces, d.w.z. de mate waarmee men zijn doel bereikt
de neveneffecten die gewenst zijn en ook ongewenst kunnen optreden.

De logica is in feite de wetenschap van het denken, het filosoferen…een meer cognitieve functie.
Logica is de wetenschap die zich bezighoudt met het redeneren zelf.
De voorspelbare en onvermijdelijke consequentie van een rationele analyse.
Bij logisch denken denk je eigenlijk alleen in de richting van ‘waar of niet waar’. Het zijn meer de formele regels van het denken. Oorspronkelijk was het filosofisch bestudeerd maar het wordt ook tot de wiskunde gerekend.

Je komt door rationeel denken ergens toe en ga je daarna logisch nadenken, kom je er vaak achter dat het niet of wel klopt.

Creatief en logisch denken zijn niet twee uitsluitende alternatieven maar twee  aanvullende stukken gereedschap. Echter, logische denken staat creativiteit vaak in de weg..

Verbreden van je wereldbeeld

Als je creatief denken wilt leren dan is het belangrijk om zoveel mogelijk neuroassociaties aan te maken en te zorgen voor verbindingen tussen deze associaties. Hoe meer situaties je mee maakt, hoe meer variëteit in waarneming (zien, horen, proeven, ruiken en voelen) je ondergaat en hoe meer associaties je aanmaakt. Als je dus creatiever wilt worden dan is het van belang om je beeld van de wereld zoveel mogelijk te verbreden. Ontdek nieuwe plaatsen, proef nieuwe gerechten, luister nieuwe muziek, doe iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan en ruik nieuwe geuren. Hoe meer je meemaakt hoe makkelijker je leert associëren en hoe creatiever je kunt denken.
Wij helpen de kinderen breed denken.